2% parama

INFORMACIJA APIE 2% GPM 

Metai Surinkta (EUR) Panaudota Likutis metų pabaigoje (EUR)
2015 m. (už 2014 m.) 601,93 601,93
2016 m. (už 2015 m.) 1752,70

461,54

(I ir II aukšto foje remontui)

1893,13
2017 m. (už 2016 m.) 2123,11

1893,13

(aktų salės remontui)

2123,11

 

MIELI, PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI!

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2% GPM paramos galimybe, skyrėte progimnazijai 2123,11 eurų. Ši finansinė parama progimnazijai yra didelė paspirtis gerinant vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinat ir modernizuojant edukacines ir mokymo (si) aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.

 

2017 metais 19893,13 eurų panaudojome aktų salės remontui.  2018 metais, Progimnazijos tarybai pritarus, gautus pinigus panaudosime mokinių edukacinių ir mokymo(si) aplinkų įrengimui.

 

Maloniai prašome Jūsų skirti 2% GPM Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai.

 

Jums, nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų progimnazijai, iki 2018 metų gegužės 1 dienos reikia užpildyti specialią formą FR0512 forma (02 versija).

Šią formą galite pateikti šiais būdais:

  • elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
  • įteikti mokesčių administratoriui, tiesiogiai pristatant į Kėdainių VMI (Didžioji g.17, 104 kab.);
  • iš klasės vadovo gautą specialią formą FR0512(2) užpildyti ranka ir grąžinti klasės vadovui.

Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto svetainėje www.vmi.lt. Taip pat konsultacijos teikiamos tel. 8 347 44226, vyr. specialistė Loreta Kretavičienė.

 

Nepamirškite, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta jūsų METINĖ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA.

 

Ačiū visiems, remiantiems Kėdainių Juozo Paukštelio progimnaziją.

 

Direktorė  Tereza Sotnik