2% parama

 

INFORMACIJA APIE 2% GPM

 

Metai Surinkta (EUR) Panaudota Likutis metų pabaigoje (EUR)
2016 m. (už 2015 m.) 1752,70

461,54

(I ir II aukšto fojė remontui) 
1893,13
2017 m. (už 2016 m.) 2123,11

1893,13

(aktų salės remontui)

2123,11
2018 m. (už 2017 m.) 2324,26

277,62

(erdvių prie valgyklos remontui)
4169,75

 

MIELI, PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI!

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2% GPM paramos galimybe, skyrėte progimnazijai 2324,26 eurų. Ši finansinė parama progimnazijai yra didelė paspirtis gerinant vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinat ir modernizuojant edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.

Progimnazijos tarybai pritarus, gautus pinigus panaudosime mokinių edukacinių ir mokymo(si) aplinkų įrengimui.

 

Maloniai prašome Jūsų skirti 2% GPM Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai.

 

Jums, nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų progimnazijai, iki 2019 metų gegužės 1 dienos reikia užpildyti specialią formą FR0512 forma (02 versija).

Šią formą galite pateikti šiais būdais:

  • elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
  • įteikti mokesčių administratoriui, tiesiogiai pristatant į Kėdainių VMI (Didžioji g.17, 104 kab.).

Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto svetainėje www.vmi.lt. Taip pat konsultacijos teikiamos tel. 8 347 44226.

Nepamirškite, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta jūsų METINĖ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA.

 

Ačiū visiems, remiantiems Kėdainių Juozo Paukštelio progimnaziją.

 

Direktorė  Tereza Sotnik