Emociškai saugus vaikas – sveikos visuomenės pamatas

 


konferencija2Gegužės 19 dieną progimnazijoje vyko šios švietimo įstaigos organizuota rajoninė konferencija „Nuoseklus prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose – kelias į sveikesnę visuomenę“. Dalyvius pasveikinusi progimnazijos direktorė Tereza Sotnik pasidžiaugė, kad Juozo Paukštelio mokykla turi septynerių metų patirtį diegiant LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“. Šiltus padėkos žodžius už prasmingą konferenciją tarė renginio globėja Kėdainių r. savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė. Gerų emocijų prieš plenarinius pranešimus dalyviams suteikė ir mokytojos Ritos Rudokaitės-Stanišauskienės vadovaujamos šokių grupės „Artišokas“ šokėjai. 

Plenariniuose pranešimuose bei diskusijose darbo grupėse konferencijos dalyviai aktualizavo nuoseklų socialinį emocinį ugdymą, suteikiantį vaikui žinių bei gebėjimų  suprasti ir valdyti savo emocijas, nusistatyti ir pasiekti tikslus, jausti ir parodyti empatiją kitiems. Simboliška, kad konferencija pradėta pranešimu „Gera pamoka – nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo sąlyga“, kurį skaitė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė. Pranešėja aptarė geros pamokos principus, pateikė duomenis, kaip ugdymosi procesą bei mokinių pasiekimus įtakoja LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programos, įvairiais aspektais lygino Kėdainių rajono bei Lietuvos mokyklų vertinimus. Pranešime „Į mokinio gerovę orientuotos mokyklos kūrimas“ Kėdainių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius ne tik analizavo teisinius dokumentus, sąlygojančius nuoseklų  prevencinių programų bei pagalbos mokiniui įgyvendinimą, bet ir aptarė, kokie konkretūs darbai siekiant užtikrinti vaiko gerovę yra atlikti ir kas dar planuojama padaryti siekiant didesnio mokinių psichinio ir fizinio saugumo Kėdainių rajone. Su mokyklomis pasirašytos sutartys dėl operatyvaus informavimo apie smurto atvejus, nuo kitų mokslo metų pradžios visose mokyklose įvedami psichologų etatai, parengta programa apmokyti švietimo įstaigų darbuotojus, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą vaikui, patiriančiam emocinių sunkumų, smurtą, 6 rajono gimnazijose vykdomas tyrimas „Saugi mokykla – saugus vaikas“, parengtas projektas dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės įvedimo savivaldybės administracijoje – šiuos bei kitus Kėdainių rajono savivaldybėje vykdomus bei planuojamus atlikti darbus vardijo Julius Lukoševičius. 

konferencija3

Retoriniu klausimu „Ar prevencinės programos tikrai padės sukurti saugesnę visuomenę?“ į konferencijos dalyvius kreipėsi dr. Daiva Šukytė, Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė, LIONS QUEST programų vyriausioji instruktorė. Pranešėja akcentavo, kad prevencijos pagrindas – nuoseklus socialinis emocinis ugdymas, turintis įtakos vaiko savikontrolei, savimonei, pasiekimams. „Prevencija – kai mes vaikui sakome, ko iš jo tikimės, kokį jį norime matyti, o ne ko jis negali daryti“, – sakė dr. Daiva Šukytė. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Aida Butkienė konferencijos dalyviams pristatė tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvensenos tyrimo (HBSC) duomenis. Palyginusi Kėdainių mokyklinio amžiaus vaikų rodiklius su Lietuvos, taip pat Lietuvos – su kitų šalių, pranešėja akcentavo problemas – mažas mokinių fizinis aktyvumas, patiriamos traumos, žalingi įpročiai, psichosomatiniai negalavimai, mityba bei kt.

konferencija4

Išklausę plenarinius pranešimus konferencijos dalyviai dirbo grupėse, kuriose iš viso buvo perskaityti 22 pranešimai. Be Juozo Paukštelio progimnazijos pedagogų, darbo grupėse patirtimi dalinosi ir šviesiosios, „Atžalyno“, Šėtos, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijų, „Ryto“ bei LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijų atstovai. Kaip ikimokyklinėse ugdymo įstaigose formuojami vaikų socialiniai gebėjimai pasakojo lopšelio-darželio „Pasaka“, mokyklos-darželio „Obelėlė“ darbuotojai. Asociacijos „Trinus“ vadovai su kolegomis diskutavo tema „Ugdymas ar mokymas – kas nugali mokykloje?“. Konferencijos partnerių Kėdainių policijos komisariato bendrosios praktikos pareigūnė Aušra Mickevičienė pristatė sėkmės istorijas bendradarbiaujant su visomis Kėdainių rajono švietimo įstaigomis.

konferencija5Renginio pabaigoje dalyviai pasirašė rezoliuciją „Dėl socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimo Kėdainių rajono švietimo įstaigose“, tikėdami, kad meras Saulius Grinkevičius inicijuos jos aptarimą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komitete.

Juozo Paukštelio progimnazijos direktorės Terezos Sotnik teigimu, ši konferencija pateisino lūkesčius – sutelkė švietimo bei kitų rajono įstaigų darbuotojus pasidalinti gerąja socialinio emocinio ugdymo patirtimi. Viliamės, kad šis renginys progimnazijoje taps tradicija, juk socialinės emocinės kompetencijos – sveikesnės ir saugesnės visuomenės pamatas.   

Lina Adomaitienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Jolita Mickienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos neformaliojo švietimo būrelio „Jaunieji žurnalistai“ vadovė