Rekomenduojamos literatūros sąrašai 1-8 klasėms

 

 


 

bibliotekos darbas karantino metu

 

 


 

 

 

Mokyklos skaitykla organizuoja savo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos bibliotekų veiklą reglamentuojančiais standartais ir taisyklėmis.

Skaitykla – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Skaityklos fonduose yra 931 egzempliorius įvairių knygų ir vadovėlių, sukauptas nemažas enciklopedijų, žodynų, žinynų, kompaktinių diskų, mokomųjų kompiuterinių programų fondas. Skaitykloje yra demonstracinė technika, kuria gali naudotis mokiniai ir mokytojai, atlikdami užduotis, pristatydami projektus. Skaitykloje kaupiama metodinė literatūra, seminarų, projektų, integruotų pamokų ir kita medžiaga.

Darbo laikas

 I – IV   8.00-16.30
   V      8.00-15.30
Pietūs 12.00-12.30

Skaityklos vedėja Genovaitė Noreikienė

 

 

 


 

Bibliotekos praeitis

Mokyklos biblioteka turtinga savo istorija. Tai viena seniausių mokyklų bibliotekų Kėdainių mieste. Pirmasis įrašas inventorinėje knygoje mini 1965-uosius metus. Biblioteka per savo gyvavimo laikotarpį išgyveno ne vieną reorganizaciją. Buvo Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos, Juozo Paukštelio vidurinės mokyklos ir Juozo Paukštelio gimnazijos biblioteka. Keitėsi mokyklos, keitėsi ir biblioteka.

Biblioteka šiandien

Šiandiena biblioteka yra prieinama kiekvienam norinčiam skaityti, bendrauti, tobulėti ir siekti žinių. Stengiamasi patenkinti visus skaitytojų poreikius – tai pagrindinis mokyklos bibliotekos tikslas. Knyga mūsų bibliotekoje mėgiama. Vaikai skatinami skaityti gerą, vertingą literatūrą. Sukauptas turtingas knygų fondas, kuriame sukomplektuota naujausia mokslinė, informacinė, pedagoginė bei programinė ir vaikų grožinė literatūra. Bibliotekos fondas nuolat papildomas naujomis knygomis, skirtomis namų skaitymui ir darbui vietoje. Kiekvieną dieną sulaukiama gausaus lankytojų būrio.

Mokyklos biblioteka aktyviai dalyvauja mokymo ir ugdymo procese rengiant mokinius ilgalaikiam savarankiškam mokymuisi, ugdant informacinį raštingumą, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir kuriant palankią mokymuisi aplinką. Kaupiamos ir kuriamos metodinės priemonės informacinių gebėjimų ugdymui, padedančios mokiniams geriau susirasti informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir pateikti. Biblioteka tiesiogiai dalyvauja ugdyme komplektuojant vadovėlius, atitinkančius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo programų reikalavimus.

 

Bibliotekos knygų fondai siekia 11773 vienetus.

Bibliotekoje dirba Danutė Valiaugienė

Bibliotekos darbo laikas

 I - IV   8.00-16.30
   V      8.00-15.30
Pietūs 12.15-12.45

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena, skaitytojai neaptarnaujami.