Visos dienos mokykla (toliau VDM) – ugdymosi procesas, kurio metu tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvų pareigų turėtojams (tėvams, globėjams, rūpintojams), užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM veikla organizuojama remiantis Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1/380 patvirtintu Visos dienos mokyklos tvarkos aprašu.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę, veiklą pradedant po pamokų. 

Tėvų prašymų pagrindu progimnazijoje iš viso suformuotos 3 VDM grupės. 1 grupės dienotvarkė, 2 grupės dienotvarkė, 3 grupės dienotvarkė.

VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.

2019 m. rugsėjo 2 d. duomenimis, VDM grupes lanko 85 pradinių klasių mokiniai.

Mokinius ugdo 3 grupių auklėtojai ir 1 mokytojo padėjėjas.

 

   

 

visos dienos mokykla3

 

visos dienos mokykla1

visos dienos mokykla4