Socialiniai pedagogai

SOCIALINIS PEDAGOGAS – vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

Socialinio pedagogo darbo kryptys:

  • darbas su mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų turinčiais mokiniais;
  • prevencinės veiklos organizavimas bendruomenėje;
  • projektų įgyvendinimas;
  • socialinio-edukacinio tėvų švietimo organizavimas;
  • profesinio konsultavimo organizavimas;
  • mokinių nemokamo pravažiavimo, nemokamo maitinimo organizavimas.

Socialinė pedagogė LORETA PABRINKIENĖ dirba su 1-5 klasių mokiniais.

Socialinė pedagogė  LINA ADOMAITIENĖ dirba su 6-8 klasių mokiniais.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS LORETOS PABRINKIENĖS
DARBO GRAFIKAS
2017-2018 M. M.

Loretos Pabrinkienes darbo grafikas 2017 2018

 

DIR. PAVADUOTOJOS UGDYMUI, SOCIALINĖS PEDAGOGĖS
LINOS ADOMAITIENĖS
DARBO GRAFIKAS
2017-2018 M. M.

Linos Adomaitienes darbo grafikas 2017 2018