Sveikatos priežiūros specialistas

 

Sveikatos priežiūros specialistė Rimutė Virbalienė

 

Sveikatos priežiūra mokyklose

 

Sveikatos priežiūra mokykloje – funkcijos, nustatytos Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V – 1035/ISAK – 2680 ( Žin., 2005, Nr. 153 – 5657).

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Mokyklose sveikatos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Nuo 2008 m. sausio mėnesio Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose ir jų skyriuose,  mokyklose-darželiuose, profesinio rengimo centre  dirba 12 sveikatos priežiūros specialistų, (12 etatų)  kurie dirba bendradarbiaudami su mokyklos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais.
Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė), savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, Biuro direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir  pareiginiais nuostatais.


Sveikatos priežiūros specialistės Rimutės Virbalienės darbo laikas

Pirmadienis 8.00–16.06

Trečiadienis 8.00–16.06

Ketvirtadienis  8.00–13.42

Pietų pertrauka 11.30–12.00