Teisinė informacija

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais, mokyklos veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainė/teisinė informacija