Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

 

 

 Pareigybė

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

IV ketv.

 Direktorius ir pavaduotojai 2100  2056    
 Specialistai (pedagoginiai) 1189  1190    
 Specialistai (aplinka) 1090 1111     
 Mokytojai 1167 1117     
 Kvalifikuoti darbuotojai 745 743     
 Darbininkai 607 608     

 

 

Pareigybė

 

2019 m.

I ketv.

 

2019 m.

II ketv.

 

2019 m.

III ketv.

 

2019 m.

IV ketv.

Direktorius ir pavaduotojai

1790

1870 2080   2024

Specialistai

1068 1105 1152   1138

Mokytojai

1057

1053  1140 1110 

Tarnautojai

1012

1025  1029 1062 

Kvalifikuoti darbuotojai

588 588 598  616 

Darbininkai

555
556  568 587 

 

 

Pareigybė

 

2018 m.

I ketv.

 

2018 m.

II ketv.

 

 

2018 m.

III ketv.

 

 

2018 m.

IV ketv.

 

Direktorius ir pavaduotojai

1162

1161

1219  1378

Specialistai (pedagoginiai)

738

742

751 759 

Specialistai (aplinka)

750

754 

748  762 

Mokytojai

794

790 

796 734 

Kvalifikuoti darbuotojai

424

424 

425  433 

Darbininkai

400

400 

 401 409