Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0095)

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“.

Projekto tikslas – diegti Radviliškio rajono mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programą, siekiant pagerinti ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. Projekte dalyvauja septynios veiklą tobulinančios Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: Alksniupių, Pociūnėlių ir Gražinos pagrindinės mokyklos, Baisogalos mokykla-darželis, Grinkiškio Jono Poderio ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos bei Vinco Kudirkos progimnazija. Projekto partnerė, konsultuojanti mokykla, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, kuri turi septynerių metų patirtį diegiant socialinio ir emocinio ugdymo programą. 

 

 

  

 

 

Projekto metu vyko 10 seminarų (2-jų dienų, 16 ak. val.), kuriuose mokyklos bendruomenės mokėsi, kaip įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programą mokykloje. Viso mokymuose dalyvavo 199 asmenys: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų administracijos atstovai, aptarnaujantis personalas, tėvai. Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. Lions Quest „Laikas kartu“ programa buvo pradėta įgyvendinti 54-iose pradinėse klasėse. Visiems mokytojams įgyvendinantiems šią programą parengtos būtinos priemonės: „Mokytojo darbo vadovas“, „Universalus programos vadovas“, „Šeimos ir mokyklos partnerystė“, elektroninės laikmenos. Įgyvendinti programai kiekvienai klasei bus skirtos 36 pamokos per 2018–2019 mokslo metus. Įgyvendinant programą mokytojams buvo teikiamos metodikos diegimo konsultacijos, kurias teikė projekto konsultantė dr. Daiva Šukytė, vyko apskritojo stalo diskusija „Lions Quest „Laikas kartu“ programos įgyvendinimas“ Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje. Programa padės mokytojams sukurti saugią mokymosi aplinką ir išmokys vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime, skatins visuomenės bendradarbiavimą auginant rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą. Šio ugdymo rezultatas – gyvenime svarbūs įgūdžiai – tai grandis, susiejanti akademines žinias su sėkme mokykloje, šeimoje, bendruomenėje. Įgyvendinus programą Lions Quest „Laikas kartu“ mokiniai įgis ne tik gyvenimiškų įgūdžių, bet ir pagerės jų skaitymo rezultatai.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio 22 d., pabaiga 2019 m. birželio 22 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

 

www.esinvesticijos.lt