2020—2021 m. m. ugdymo procesas

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

5–8

2020-09-01

2020-09-01

2021-06-08

2021-06-22

35

37


2020
2021 m. m. mokinių atostogų trukmė 

  

Atostogų pavadinimas

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos atostogos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros atostogos:

1–4 klasės

5–8 klasės

 

2021-06-09

2021-06-23

 

2021-08-31

2021-08-31

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

Pirmas pusmetis:

2020-09-01

2021-01-29

Antras pusmetis:

1–4 klasės

5–8 klasės

 

2021-02-01

2021-02-01

 

2021-06-08

2021-06-22